SEMINAR chuyên môn của GS.TS Nguyễn Thanh Thuỷ tại ICTU