Tin tức - Sự kiện

Đại hội cựu giáo chức Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ nhất, Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học CNTT&TT tại Nghị quyết số 60-NQ/ĐU ngày 04/8/2021, hướng dẫn của Thường trực Hội CGC tỉnh Thái Nguyên, và Quyết định số 29/QĐ-CGC ngày 05/11/2021 của Hội CGC tỉnh Thái Nguyên về việc cho phép thành lập Hội CGC Trường ĐHCNTT&TT, Hội cựu giáo chức Trường ĐHCNTT&TT tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh dấu hoạt động chính thức của Hội CGC.

2021

Chia sẻ: