Đại học

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra 2017

Triển khai kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng năm 2017 của Đại học Thái Nguyên, ngày 14/5/2017 Trường ĐH CNTT&TT đã tiến hành tổ chức đánh giá chất lượng sinh viên trước khi tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra của 02 chương trình đào tạo là ngành Quản trị văn phòng và ngành Truyền thông đa phương tiện.

Trước đó vào ngày 13/5, Đại học Thái Nguyên đã chọn ngẫu nhiên các sinh viên thuộc 02 chương trình đào tạo trên để tham gia đánh giá Tin học và Ngoại ngữ (tiếng Anh) do Đại học Thái Nguyên tổ chức thi tại trường.

danh gia sinh vien tot nghiep cdr 1

Khai mạc đánh giá SVTN theo chuẩn đầu ra 2017

Công tác tổ chức đánh giá chuyên môn cho các sinh viên thông qua các chủ đề đánh giá được các Khoa chuyên môn xây dựng, trong mỗi chủ đề đánh giá đều thể hiện được các mức đánh giá tương ứng với các chuẩn đầu ra đã công bố của từng chương trình đào tạo. Trong mỗi hội đồng đánh giá chuyên môn đều có sự tham gia của các chuyên gia có bề dày kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn sâu rộng đến từ các Viện nghiên cứu, các trường đại học danh tiếng, bên cạnh đó còn có sự tham gia của các nhà tuyển dụng thuộc các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

danh gia sinh vien tot nghiep cdr 2

Đánh giá chuyên môn sinh viên chuyên ngành Quản trị văn phòng

danh gia sinh vien tot nghiep cdr 3

Đánh giá chuyên môn sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện

Kết thúc ngày làm việc, Hội đồng đánh giá đã tổng kết công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017 cho 02 chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng và ngành Truyền thông đa phương tiện. Theo đó, các sinh viên đã có kiến thức tốt về chuyên ngành được đào tạo, nhưng còn cần trau dồi thêm các kỹ năng giao tiếp, trình bày và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tập, thực tế. Đại diện lãnh đạo Khoa Truyền thông đa phương tiện và Hệ thống thông tin kinh tế đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà tuyển dụng; trong thời gian tới Khoa sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo cũng như chất lượng của sinh viên của Khoa.

Đây là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp so với chuẩn đầu ra đã được xây dựng, từ đó phát hiện những điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra đã được công bố để cải tiến chương trình đào tạo cho phù hợp. Kết quả đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra là sự khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường, thể hiện mối gắn kết giữa chương trình đào tạo với xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị đào tạo trong nước. Đồng thời giúp các nhà tuyển dụng tham gia công tác đánh giá có sự so sánh với các cơ sở giáo dục đại học khác và tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2021

Chia sẻ: