Tin tức - Sự kiện

Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì đề tài cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ VR (công nghệ thực tế ảo) xây dựng mô hình tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La”

Chiều ngày 17/12/2021, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh đã họp, tuyển chọn tổ chức chủ trì đề tài “Ứng dụng công nghệ VR (công nghệ thực tế ảo) xây dựng mô hình tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La”.  Tham dự có đồng chí Nguyễn Duy Hoàng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La, làm chủ tịch hội đồng tuyển chọn, chủ trì cuộc họp.

Đề tài có 01 hồ sơ của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) đăng ký chủ trì thực hiện. Với mục tiêu xây dựng mô hình tham quan thực tế ảo Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La bằng công nghệ VR chạy trên môi trường Web 3D nhằm nâng cao hiệu quả tái hiện và phát huy giá trị lịch sử của Khu di tích. Phục vụ tra cứu truy cập chạy trên môi trường Web 3D góp phần tích cực vào giáo dục lịch sử địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch, tại buổi tuyển chọn đại diện trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) đã trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài.

Sau khi nghe đại diện đề tài trình bày thuyết minh nội dung, các thành viên trong hội đồng đánh giá cao ý tưởng cũng như mục đích nghiên cứu của đề tài, đồng thời đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh. Hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện đề tài rà soát lại, bổ sung thêm một số nội dung trọng điểm và dự toán các khoản chi phí hợp lý. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đề tài không được phá vỡ giá trị truyền thống văn hóa và lịch sử của di tích, xây dựng kịch bản linh hoạt trong tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp.

Kết luận cuộc họp, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, chấm điểm hồ sơ tuyển chọn và công bố trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) là đơn vị trúng tuyển, có năng lực triển khai đề tài với số điểm trung bình 81,2 điểm, TS.Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) làm chủ nhiệm đề tài.

Nguồn: https://sokhoahoc.sonla.gov.vn/

2021

Chia sẻ: