Tin tức - Sự kiện

Hội nghị đối thoại giảng viên năm 2023: “Chúng ta ngồi cùng một phía”

“Chúng ta ngồi cùng một phía” là thông điệp mà PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa – Hiệu trưởng nhà trường mở đầu bài phát biểu tại Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường và giảng viên. PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa đã truyền đạt tinh thần của tập thể lãnh đạo khi tổ chức Hội nghị đó là “không ngồi đối mặt, ngồi chung một hướng để góp ý trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và cùng nhau xây dựng Nhà trường phát triển mạnh mẽ”.

Hội nghị đối thoại giữa Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông với giảng viên của trường đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây là một sự kiện quan trọng trong việc tiếp nhận các ý kiến, đóng góp từ giảng viên, giúp nhà trường phát triển và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động phục vụ cộng đồng.
Trong suốt hội nghị, đã có 15 giảng viên đưa ra ý kiến trực tiếp và gần 60 giảng viên góp ý trực tuyến trên hệ thống của đóng góp ý kiến của Trường. Các vấn đề được đề cập bao gồm cải thiện chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình giảng dạy, cải tiến hệ thống hỗ trợ giảng viên và các vấn đề liên quan đến quy trình quản lý.

Các ý kiến thành được tổng hợp thành từng nhóm lĩnh vực và được PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa trả lời trực tiếp tại Hội nghị. Đồng thời, PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa đã cảm ơn, tiếp thu các ý kiến đóng góp và giao cho đơn vị chức năng xây dựng văn bản trả lời các ý kiến chưa được thảo luận trong hội nghị. Đây là một cam kết quan trọng giúp giảng viên của trường cảm thấy được quan tâm và động viên trong quá trình giảng dạy và hoạt động tại trường.

Cuối cùng, PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa đã kết luận một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của trường và nhấn mạnh rằng giảng viên cần phát huy năng lực cá nhân trong giảng dạy, cởi mở trong đóng góp ý kiến cho trường, trung thực trong nghiên cứu khoa học và tích cực trong hoạt động phục vụ cộng đồng.

2021

Chia sẻ: