Đại học

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý và đào tạo năm học 2015 – 2016

Thực hiện kế hoạch công tác đào tạo của nhà trường, ngày 25/6/2016 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý và đào tạo năm học 2015 – 2016. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện trong năm học 2015 – 2016 vừa qua, đồng thời đưa ra phương hướng kế hoạch hoạt động cho năm học tiếp theo 2016 – 2017.

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư đảng ủy, Hiệu trường nhà trường; TS. Vũ Đức Thái – Phó bí thư đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường; TS. Vũ Vinh Quang – Phó hiệu trưởng nhà trường; cùng các lãnh đạo Khoa, Phòng ban, Trung tâm cùng toàn thể giảng viên trong trường cũng có mặt đông đủ.

hn rut kn dao tao

Toàn cảnh Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, TS. Vũ Vinh Quang – Phó hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo tóm tắt công tác quản lý và đào tạo của Trường trong năm học 2015 – 2016. Theo đó, trong năm học vừa qua, tập thể cán bộ giảng viên nhà trường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quản lý và đào tạo đã đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong công tác tuyển sinh, nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu sinh viên hệ đại học chính quy, cao học, liên thông. Đồng thời đã xây dựng, mở mới các ngành đào tạo, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn. Về công tác khảo thí đảm bảo chất lượng, nhà trường đã xây dựng được ngân hàng đề thi phong phú và chất lượng; tiến hành tự đánh giá cơ sở giáo dục; 100% giảng viên trực tiếp giảng dạy được đánh giá thông qua công tác dự giờ, dự giờ đột xuất. Về công tác thanh tra, nhà trường đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động thanh tra, kiểm tra toàn diện các mặt công tác, thực hiện kỷ cương nề nếp trong giảng dạy và học tập, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo trong nhà trường, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với tất cả giảng viên giảng dạy trong học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2015 – 2016.

Trên cơ sở đánh giá những thành tích đã đạt được cũng như nhấn mạnh những tồn tại cần khắc phục, rút kinh nghiệm của năm học trước, nhà trường đã và đang triển khai công tác tuyển sinh năm học 2016 – 2017 theo chỉ tiêu được giao với phương châm phát triển ổn định và bền vững; xây dựng các giải pháp trong trương trình đào tạo để các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp cùng tham gia hỗ trợ công tác đào tạo, gắn liền đào tạo trong nhà trường với thực tiễn việc làm xã hội.

hn rut kn dao tao 2

TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tổng kết Hội nghị

Nối tiếp chương trình Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016 – 2017. Các nội dung tập trung vào việc: Tăng cường nhận thức về yêu cầu tự chủ của đơn vị; hình thành văn hóa chất lượng, chuẩn hóa mọi hoạt động của nhà trường; nâng cao năng lực đội ngũ theo hướng đáp ứng chuẩn; điều chỉnh chương trình đào tạo để đạt được chuẩn đầu ra; lấy nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệlàm trọng tâm; quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc người học và nâng cấp cơ sở hạ tầng để đảm bảo đáp ứng tốt cho công tácđào tạo, quản lý của nhà trường.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo và phân tích về mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường ĐH CNTT&TT do TS. Bùi Ngọc Tuấn – Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên trình bày. Báo cáo dựa trên mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp điều tra tất cả sinh viên tốt nghiệp năm 2016 tại trường. Theo báo cáo, đánh giá chung của sinh viên về khóa học tại trường về các nội dung: Sinh viên được cung cấp đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp; Mức độ tự tin về kiến thức, kỹ năng của sinh viên khi tốt nghiệp và Mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo của nhà trường đều đạt mức khá trở lên. Đây là một kết quả đáng mừng thể hiện những quyết tâm trong đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong những năm qua.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn chân thành tới những ý kiến đóng góp hữu ích và xác đáng của các cán bộ giảng viên. Đồng thời biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, và mong muốn tập thể cán bộ giảng viên nhà trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm học 2016 – 2017 tiếp theo.

hn rut kn dao tao 3

Tập thể cán bộ lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm.

2021

Chia sẻ: