Khoa học công nghệ

Hội nghị Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023

Sáng 27/3/2024, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICTU) tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023”. Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác khoa học của Nhà trường và thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học trong thời gian tới. Dự hội nghị, về phía Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) có TS. Mai Anh Khoa phụ trách công tác quản lý khoa học.Về phía ICTU có  TS. Nguyễn Văn Tảo, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Vũ Đức Thái, Phó hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong trường; các cán bộ, giảng viên, sinh viên có thành tích khoa học năm 2023 được khen thưởng…

TS. Vũ Đức Thái phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả đạt được trong hoạt động khoa học năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động khoa học năm 2024 của ICTU do đồng chí PGS, TS. Nguyễn Văn Huân, trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trình bày.

PGS.TS Nguyễn Văn Huân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, ICTU đã thực hiện 82 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp trong đó 1 đề tài cấp quốc gia; 5 đề tài cấp bộ, tỉnh; 6 đề tài cấp đại học, 70 đề tài cấp cơ sở, sinh viên. Ngoài ra, ICTU có 165 công bố khoa học năm 2023 với 54 công bố WOS, SCOPUS, 87 công bố quốc gia và hơn 20 công bố quốc tế khác. Đặc biệt, năm 2023 ICTU đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế ICTA2023. Sự kiện này đánh dấu những bước tiến quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của ICTU trong cộng đồng khoa học trong và ngoài nước.

Hội nghị đã tập trung lắng nghe và thảo luận nhiều ý kiến đóng góp vào Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học từ các khoa chuyên môn. Các ý kiến đều nhận định hoạt động khoa học có vị trí, vai trò rất quan trọng, là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, đóng góp to lớn vào thành công chung của ICTU. Bên cạnh đó, các khoa chuyên môn cũng đưa ra những định hướng nghiên cứu khoa học với nhiều góc nhìn đa chiều, đi từ những giải pháp tổng thể của toàn trường đến cụ thể của từng đơn vị, từng lĩnh vực trong thời gian tới.

(Ảnh đại diện các khoa chia sẻ về hoạt động nghiên cứu khoa học của các khoa chuyên môn)

Nhân dịp này, ICTU đã tuyên dương và trao tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học năm 2023. Dưới đây là một số hình ảnh tuyên dương và trao tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học năm 2023:

 

2021

Chia sẻ: