Khoa học công nghệ

Hội thảo Khoa học lần thứ XIX – ICTC2022 với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số” do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức

Website: https://hoithaoictc.ictu.edu.vn/

Hội thảo Khoa học lần thứ XIX – ICTC2022 với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số” do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức.

📝 Liên hệ đăng ký tham dự: 

TS. Đàm Thanh Phương – email: dtphuong@ictu.edu.vn – Phone: 0912.998.749

TS. Nguyễn Tuấn Anh – email: anhnt@ictu.edu.vn – Phone: 0912.662.003

⏰ Các mốc thời gian: 

Toàn văn báo cáo: 01/10/2022 (đã gia hạn)

Thông báo chấp nhận báo cáo: 20/11/2022 (đã gia hạn)

Xuất bản tạp chí: 11/2022

Đăng ký tham dự: 25/11-05/12/2022

2021

Chia sẻ: