Tin tức - Sự kiện

ICTU tổ chức thành công đại hội Công đoàn khoá VII nhiệm kỳ 2023-2028

Với chủ đề “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”, Công đoàn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khoá VII nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 18/5/2023, Đại hội Công đoàn khoá VII nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự hiện diện của các đại biểu khách mời: PGS.TS. Trần Thanh Vân – UV BTV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, PCT Công đoàn Đại học Thái Nguyên, Phó Giám đôc Đại học Thái Nguyên, đại diện Công đoàn các đơn vị thành viên: Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm, Công đoàn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Công đoàn Đại học Sư phạm, Công đoàn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Công đoàn Cơ quan Đại học Thái Nguyên… Về phía ICTU có sự hiện diện của cán bộ lãnh đạo: TS. Nguyễn Văn Tảo – Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Phùng Trung Nghĩa – Hiệu trưởng, TS. Đỗ Đình Cường – Phó Hiệu trưởng, TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng và 131 công đoàn viên của Nhà trường.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn trường hiện có 10 công đoàn bộ phận; tổng số đoàn viên công đoàn: 336 với tổng số cán bộ công đoàn (từ tổ trưởng công đoàn bộ phận trở lên) là 47 đồng chí.

BCH Công đoàn Trường hiện tại có 15 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ là 05 đồng chí. Trong nhiệm kỳ, BCH Công đoàn Trường dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt chức năng của một tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị của nhà trường; tham gia, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của nhà trường, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, Công đoàn trường thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn trường đặt ra một số mục tiêu phấn đấu:  Củng cố nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong mọi mặt công tác của nhà trường; Nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của cán bộ, công đoàn viên trong toàn công đoàn; thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Bồi dưỡng nhận thức tư tưởng cho toàn thể VCNLĐ để hình thành nếp sống văn hóa trong sạch lành mạnh, môi trường đào tạo đại học hiện đại, thân thiện; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường; Cùng chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBVC. Kiểm tra, giám sát và kiến nghị để những chính sách hiện hành được thực hiện đúng, đủ, kịp thời; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của công đoàn cấp trên phát động; Tham gia xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Nhà trường, Bí thư Nguyễn Văn Tảo nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn trường thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban chấp hành Công đoàn Nhà trường cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên để thực hiện tinh thần “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển” cùng chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà trường.

Đại hội VII đã bầu ra 11 đồng chí tham gia BCH Công đoàn trường khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Ngô Cơ Bản

2. Mạch Quý Dương

3. Đỗ Huy Khôi

4. Phạm Thị Liên

5. Trần Minh Liên

6. Nguyễn Duy Minh

7. Trần Duy Minh

8. Phạm Văn Ngọc

9. Phạm Thị Hoàng Nương

10. Trương Thị Việt Phương

11. Bùi Thị Kiều Trang

Chúc mừng Đại hội Công đoàn trường khoá VII nhiệm kỳ 2023-2028 thành công rực rỡ. Chúc Ban chấp hành Công đoàn trường khoá VII sẽ thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ này./.

*Bài: Bích Loan

*Ảnh: Huyền Trang

2021

Chia sẻ: