Các khoa

Khoa Công nghệ thông tin

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.Lịch sử hình thành và phát triển
Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiền thân có 04 bộ môn: Khoa học Máy tính, Công nghệ Phần mềm, Kỹ thuật Máy tính và Mạng máy tính & các Hệ thống Thông tin – là đơn vị chuyên môn chủ chốt của Khoa Công nghệ thông tin thuộc ĐHTN trong những năm đầu mới thành lập.Với đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ, sáng tạo và nhiệt huyết, các Bộ môn đã có những đóng góp không nhỏ trong sự phát triển chung của nhà trường.
Ngày 11/08/2011 Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái nguyên. Theo Quyết định, Khoa có 04 Bộ môn: Khoa học Máy tính, Công nghệ Phần mềm, Hệ Thống thông Tin, Mạng & Truyền thông và bộ phận Văn phòng.

2.Chức năng, nhiệm vụ: Khoa có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng về lĩnh vực Công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và cả nước.
Năm 2019, thực hiện đề án tái cấu trúc của nhà trường, Khoa đã xây dựng định hướng chuyên môn và sắp xếp lại với cơ cấu: bộ môn Khoa học Máy tính và Công nghệ, bộ môn Công nghệ phần mềm, bộ môn Mạng và An toàn Thông tin, bộ môn Hệ Thống thông tin và Văn phòng khoa.
3.Đội ngũ: Khoa CNTT hiện có 78 cán bộ giảng viên, trong đó 24.36% giảng viên có trình độ tiến sĩ còn lại là thạc sỹ và NCS. Các giảng viên trong khoa đều có trình độ chuyên môn tốt được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ tốt, năng động và tận tình trong công tác. Do đó, đảm bảo giảng dạy chất lượng cho 06 ngành bậc đại học: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; An toàn thông tin; Truyền thông và mạng máy tính, 01 ngành bậc thạc sỹ Khoa học Máy tính và 01 ngành bậc tiến sỹ Khoa học Máy Tính.

4.Lãnh đạo Bộ môn/Khoa qua các thời kỳ
Trưởng Bộ môn/Khoa: Giai đoạn 2004-2011 (PGS.TS Đoàn Văn Ban; PGS.TS Đặng Văn Đức; GS.TS Vũ Đức Thi; PGS.TS Nguyễn Văn Tam; PGS.TS Phạm Việt Bình; TS Lê Quang Minh); Giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026 (TS. Nguyễn Hải Minh).
Phó trưởng Bộ môn/Khoa: Giai đoạn 2011-2016 và 2016-2021 (GS.TS Đặng Quang Á; PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy; PGS.TS Ngô Quốc Tạo; TS. Đỗ Đình Cường – đến 2017; TS. Nguyễn Hải Minh (đến 2016) và ThS. Quách Xuân Trưởng; Giai đoạn 2021-2026 (ThS. Quách Xuân Trưởng, TS. Nguyễn Văn Núi – đến 2021 và TS. Đàm Thanh Phương).

Ban Lãnh đạo Khoa hiện tại: Trưởng khoa (TS. Nguyễn Hải Minh); Phó Trưởng khoa (ThS. Quách Xuân Trưởng và TS. Đàm Thanh Phương).

Lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin chụp ảnh lưu niệm cùng các Thầy nguyên
là lãnh đạo Khoa/Trường
Với mục tiêu đa dạng hóa chương trình đào tạo và hướng tới đào tạo Kỹ sư IT toàn cầu, năm 2019 Khoa đã xây dựng chương trình đào tạo liên kết quốc với trường Đại học Quốc gia Kyungpook Hàn Quốc ngành Kỹ thuật Phần mềm. Xây dựng và ban hành chương trình đạo tạo chất lượng cao chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn.
Mục tiêu và tầm mình của Khoa đến năm 2025: Xây dựng một môi trường học tập năng động, tận tâm và quốc tế hóa. Đào tạo theo hướng tiệm cận với môi trường thực tiễn, tiếp cận gần hơn với các nền khoa học, giáo dục hiện đại và tiên tiến trên thế giới. Chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo khoa học, ngang tầm với các nước trong khu vực như: Đài Loan, Thái Lan và Indonesia.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

Sinh viên Khoa CNTT tại lễ trao học bổng tài năng Samsung năm 2019

2021

Chia sẻ: