Các khoa

Khoa Khoa học cơ bản

1. Lịch sử hình thành: Khoa Khoa học cơ bản tiền thân là Bộ môn Khoa học cơ bản trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin- Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo QĐ số 87/QĐ-TCCB ngày 09/02/2006. Các thầy cô thế hệ lãnh đạo đầu tiên là Trưởng bộ môn KHCB – TS.Vũ Đức Thái, các Phó trưởng bộ môn KHCB là TS.Trương Hà Hải và TS. Lê Xuân Quảng.
Đến năm 2011, cùng với sự kiện Khoa Công nghệ thông tin trở thành trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo QĐ số 802/QĐ-ĐHTN ngày 11/8/2011. Tại thời điểm đó, TS.Vũ Vinh Quang là trưởng Khoa, TS.Vũ Đức Thái và TS.Trương Hà Hải là Phó trưởng khoa.
2. Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Khoa học cơ bản đảm nhận công tác giảng dạy khối kiến thức đại cương làm nền tảng cho các môn chuyên ngành. Ngoài ra, Khoa còn được giao nhiệm vụ đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên toàn trường. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa cũng có những thành tích đáng kể. Hàng năm, CBVC trong Khoa đều có những công bố khoa học trên các tạp chí có uy tín, chất lượng cao trong nước và quốc tế.
Khoa có những đóng góp tích cực vào hoạt động giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên. Nhiều hoạt động phong trào của Khoa đã trở thành truyền thống, điểm nhấn cho toàn trường với nhiều giải thưởng, thành tích cao.
3. Cơ cấu, đội ngũ: Những ngày đầu thành lập Khoa có 04 bộ môn:
– Bộ môn Khoa học tự nhiên;
– Bộ môn Ngoại ngữ;
– Bộ môn Giáo dục thể chất;
– Bộ môn Lý luận chính trị.
– Bộ môn Tiếng Việt và phát triển kỹ năng được thành lập năm 2013.
Hiện nay Khoa có 04 bộ môn.
Khoa hiện có tổng số 42 CBVC, trong đó có 41 giảng viên và 01 cán sự. 100% CBGV của Khoa có trình độ Thạc sỹ trở lên, đảm bảo tốt yêu cầu về đào tạo của Trường. Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản luôn tâm niệm sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn tồn tại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau 20 năm phấn đấu trưởng thành, Khoa Khoa học cơ bản đã lớn mạnh cùng sự phát triển của nhà trường.
4. Lãnh đạo Bộ môn/Khoa các thời kỳ: Trưởng BM/Khoa (TS. Lê Xuân Quảng; TS. Vũ Đức Thái; TS. Vũ Vinh Quang; TS. Trương Hà Hải); Phó trưởng BM/Khoa (TS. Đàm Thanh Phương; TS. Mai Thị Ngọc Bích; TS. Nguyễn Thị Hải Anh; ThS. Ngô Mạnh Tưởng; ThS. Dương Thị Hồng An).
Lãnh đạo Khoa hiện tại: TS. Trương Hà Hải -Trưởng khoa và ThS. Dương Thị Hồng An- Phó trưởng Khoa.

2021

Chia sẻ: