Mobile - Thông báo

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức Seminar chuyên môn “Công nghệ nhận dạng qua sóng vô tuyến và ứng dụng”

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức Seminar chuyên môn “Công nghệ nhận dạng qua sóng vô tuyến và ứng dụng” với sự trình bày của báo cáo viên TS. Phạm Đức Long cùng sự tham dự của các giảng viên trong Khoa.

Seminar chuyên môn tập trung tới các vấn đề lý thuyết của công nghệ nhận dạng qua sóng vô tuyến (RFID): lịch sử, phân loại và nhận dạng cùng các vấn đề ứng dụng thông dụng của RFID trong lĩnh vực: quản lý kho, cảng kích thước lớn, kiểm soát thu phí không dừng, kiểm soát ra/vào các bãi gửi xe, quản lý trang trại nông nghiệp.

Seminar chuyên môn của báo cáo viên TS. Phạm Đức Long là dịp để các giảng viên cùng thảo luận, nghiên cứu chuyên sâu về lý thuyết và thực tiễn của lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp.

Các đơn vị Khoa chuyên môn của ICTU thường xuyên tổ chức những Seminar chuyên môn để thúc đẩy tinh thần nghiên cứu, thảo luận và cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao năng lực khoa học và thực tiễn của giảng viên./.

2021

Chia sẻ: