Tin tức - Sự kiện

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành khoa học máy tính khóa 20 (2021-2023)

Ngày 11/8/2023, Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đợt bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính cho các học viên cao học khóa 20 (2021-2023)

4 hội đồng chấm luận văn ngành Khoa học Máy tính đã diễn ra một cách tập trung, nghiêm túc và công bằng. Các đề tài tham gia bảo vệ được phân tích và đánh giá là có tính sáng tạo và ứng dụng cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chuẩn mực của chương trình.

Tại buổi bảo vệ luận văn, học viên đã có cơ hội trình bày những kết quả nghiên cứu của mình trước hội đồng đánh giá luận văn gồm các giảng viên và chuyên gia trong từng lĩnh vực. Tất cả học viên đã vượt qua các phản biện một cách xuất sắc, bảo vệ thành công những nghiên cứu và ý tưởng của mình. Các học viên đã tạo ấn tượng tốt với hội đồng nhờ sự tự tin, chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn vững vàng, trình bày logic và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Thành công của đợt bảo vệ luận văn lần này tiếp tục là sự khẳng định cho chất lượng đào tạo của Chương trình Thạc sĩ ngành khoa học máy tính tại ICTU trong nhiều năm qua. Chương trình đã không chỉ trang bị cho các học viên kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà còn phát triển những kỹ năng mềm quan trọng như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề, tinh thần tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và nghiên cứu khoa học.

Xin chúc mừng các học viên Chương trình thạc sĩ ngành khoa học máy tính khóa 20 (2021-2023) đã hoàn thành thành công quá trình bảo vệ luận văn.

2021

Chia sẻ: