Đại học

Tập huấn xây dựng đề cương chi tiết học phần thuộc chương trình đào tạo K16

Chiều ngày 27/10/2017, Trường ĐH CNTT & TT đã tổ chức tập huấn xây dựng đề cương chi tiết học phần thuộc chương trình đào tạo K16 dành cho các giảng viên giảng dạy tại trường. TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trực tiếp truyền đạt nội dung buổi tập huấn.

de cuong chi tiet

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị tập huấn, các giảng viên đã được truyền đạt các bước xây dựng chương trình đào tạo như: xác định mục tiêu, xác định chuẩn đầu ra, xác định các nhóm kiến thức, các nhóm môn học, các môn học, các học phần, xây dựng đề cương chi tiết, chuẩn bị nguồn nhân lực để thực hiện, khảo sát lấy ý kiến điều chỉnh và kết thúc chu trình đề xuất đổi mới. Theo đó, xây dựng đề cương chi tiết cho từng môn học cần chú trọng các nội dung: thông tin chung về học phần, phân bố thời gian hợp lý, xác định mục tiêu môn học, nội dung và chuẩn đầu ra, các tài liệu học tập, đánh giá kết quả, các quy định đối với sinh viên, nội dung chi tiết và kế hoạch giảng dạy…

Hội nghị tập huấn đã thu hút được đông đảo sự tham gia của các giảng viên trong trường. Qua đó, giúp các giảng viên hiểu biết hơn về quy trình xây dựng đề cương chi tiết cho các học phần trong chương trình đào tạo K16, phục vụ tốt trong quá trình giảng dạy.

2021

Chia sẻ: