Tin tức - Sự kiện

Thu hút và đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao tại ICTU

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng. Những năm qua, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) đã chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ giáo dục – đào tạo của nhà trường trong điều kiện mới. Tỷ lệ đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư tăng cao theo từng năm.

Ngày 21/7 nhà trường đã tổ chức gặp mặt VC, NLĐ thuộc diện thu hút nguồn nhân lực trình độ cao. Tham dự có PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa – hiệu trưởng nhà trường, TS. Vũ Đức Thái – phó hiệu trưởng, TS. Đỗ Đình Cường – phó hiệu trưởng và lãnh đạo các khoa chuyên môn và các đơn vị trong trường.

PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa chia sẻ, để thu hút nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao thì điều quan trọng nhất là phải tạo được môi trường làm việc để họ phát huy được năng lực, triển khai các ý tưởng, sáng kiến. Đồng thời, phải đảm bảo các chính sách đãi ngộ và thu nhập. ICTU đã đề ra những tiêu chuẩn rõ ràng để thu hút, đặc cách tuyển dụng các nhà khoa học đáp ứng về trình độ chuyên môn, có công bố nghiên cứu quốc tế, có năng lực hội nhập quốc tế, chủ trì các đề tài khoa học công nghệ… và các đơn vị trong trường cũng được tự chủ trong việc lựa chọn nhân lực cho đơn vị mình.

Trong thời đại chuyển đổi số, ICTU luôn tạo điều kiện và nỗ lực kết nối các nguồn VC, NLĐ có trình độ cao với mục đích phát huy kinh nghiệm, năng lực của các học giả đang làm việc tại các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín trong nước, qua đó tạo động lực, môi trường đào tạo và nghiên cứu quốc tế, nâng cao năng lực đội ngũ ngày càng phát triển hơn.

2021

Chia sẻ: