Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Khảo thí & ĐBCLGD

  1. V/v Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tải về
  2. Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học tải về
  3. V/v Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tải về
  4. V/v Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tải về
  5. V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học tải về
  6. Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mag người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy tình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiếu sĩ tải về
  7. Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học tải về
  8. V/v Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học tải về
  9. Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân tải về
  10. Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học tải về

 

2021

Chia sẻ: