Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

 1. Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật tải về
 2. Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục tải về
 3. Thông tư Hướng dẫn suất chi đào tạo cho LHS Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam tải về
 4. Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập tải về
 5. Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam tải về
 6. Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài tải về
 7. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tải về
 8. Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tải về
 9. Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí tải về
 10. Thông tư Số: 22/2011/TT-BGDĐT quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học tải về
 11. Thông tư quy định về quản lý đề tài Khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ GD&ĐT tải về
 12. Quyết định số 78_2008QĐ-BGDĐT ban hành quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục Đại học
 13. Nghị định quy định việc đầu tư và phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục tải về
 14. Luật số 332005 QH11 luật dân sự về quyền SHTT và CGCN tải về
 15. Luật số 362009QH12 luật sửa đổi bổ sung về quyền sở hữu trí tuệ tải về
 16. Hợp nhât luật sở hữu trí tuệ _VBHN  số 19_VBHN-VPQH_220039 tải về
 17. Công văn 230/BGDĐT-KHCNMT triển khai nghị định 99 của chính phủ tải về
 18. Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ tải về
 19. Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT quy định một số định mức xây dựng, phân bỏ dự tán và quyết toán kinh phí tải về
 20. Thông tư liên tịch quy định khoản chi thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước tải về

2021

Chia sẻ: