Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản: Lĩnh vực Hành chính

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản (HC, VTLT):

1. Quyết định số 1870/QĐ-ĐHTN ngày 16/10/2019 v/v Ban hành Quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, lễ khai giảng, bế giảng của ĐHTN. Tải về

2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 về công tác văn thư . Tải về

2021

Chia sẻ: