Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản: Lĩnh vực Khảo thí và ĐBCLGD

 1. V/v Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ĐHTN tải về
 2. V/v Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 – 2015 tải về
 3. V/v Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của ĐHTN tải về
 4. V/v ban hành Quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Thái Nguyên tải về
 5. V/v ban hành “Quy định học cùng lúc hai chương trình đại học, cao đẳng tại ĐHTN” tải về
 6. V/v công khai các hoạt động giáo dục năm học 2014 – 2015 tải về
 7. V/v đính chính văn bản (Đính chính Quyết định số 2555/QĐ-ĐHTN) tải về
 8. V/v điều chỉnh chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ hệ đai học chính quy của ĐHTN tải về
 9. V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai năm học 2017 – 2018 tải về
 10. V/v hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo tải về
 11. V/v ban hành các Quy trình đảm bảo chất lương chương trình đào tạo tại ĐHTN tải về
 12. V/v hướng dẫn cập nhật thông tin theo Quy chế công khai tải về
 13. V/v chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy tải về

2021

Chia sẻ: