Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản: Lĩnh vực công tác HSSV

  1. Quy chế công tác học sinh, sinh viên ĐHTN hệ chính quy tải về
  2. QUY CHẾ Công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tải về
  3. QUY ĐỊNH Công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại Đại học Thái Nguyên tài về

2021

Chia sẻ: