Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản quản lý của cơ quan chủ quản: Lĩnh vực Đào tạo

  1. Quy định về đào tạo ĐHCQ và CĐCQ theo hệ thống tín chỉ của ĐHTN tải về
  2. Quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên tải về
  3. Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHTN tải về
  4. Quy định về công tác quản lý đào tạo sau đại học của ĐHTN tải về
  5. Quy định quản lý đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề của ĐHTN tải về

2021

Chia sẻ: