Cơ cấu tổ chức

Đảng bộ

Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông có 09 chi bộ trực thuộc với 228 đảng viên, trong đó: 199 đảng viên chính thức, 29 đảng viên dự bị, 197 đảng viên là
CBVC, 31 đảng viên là sinh viên, Cụ thể Danh sách Đảng viên từng chi bộ:

 1. Chi bộ khoa công nghệ tự động hoá: 20 đảng viên
 2. Chi bộ Công nghệ điện tử và truyền thông: 26 đảng viên
 3. Chi bộ Khoa học cơ bản: 32 đảng viên
 4. Chi bộ Hệ thống thông tin kinh tế: 18 đảng viên
 5. Chi bộ Công nghệ thông tin: 49 đảng viên
 6. Chi bộ Truyền thông đa phương tiện: 17 đảng viên
 7. Chi bộ Phòng ban 1: 26 đảng viên
 8. Chi bộ Phòng ban 2: 26 đảng viên
 9. Chi bộ Phòng ban 3: 12 đảng viên

Tại Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí:

 1. Nguyễn Văn Tảo                             9. Nguyễn Hải Minh
 2. Vũ Đức Thái                                   10. Đỗ Thị Bắc
 3. Phùng Trung Nghĩa                         11. Nguyễn Xuân Hương
 4. Trương Tuấn Linh                           12. Trương Thị Việt Phương
 5. Đỗ Đình Cường                              13. Vũ Chiến Thắng
 6. Nguyễn Duy Minh                          14. Ngô Thị Lan Phương
 7. Trương Hà Hải                               15. Nguyễn Đức Bình
 8. Nguyễn Văn Huân

* Sau 1/2 nhiệm kỳ, Đảng bộ cón 14 đồng chí:

 1. Nguyễn Văn Tảo                         
 2. Vũ Đức Thái                                   
 3. Phùng Trung Nghĩa                         
 4. Nguyễn Văn Núi                             
 5. Đỗ Đình Cường                              
 6. Nguyễn Duy Minh                          
 7. Trương Hà Hải                              
 8. Nguyễn Văn Huân
 9. Đỗ Thị Bắc
 10. Nguyễn Xuân Hương
 11. Trương Thị Việt Phương
 12. Vũ Chiến Thắng
 13. Ngô Thị Lan Phương
 14. Nguyễn Đức Bình

Ban thường vụ gồm 05 đồng chí:

 1. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư 
 2. Phùng Trung Nghĩa – Phó Bí thư
 3. Vũ Đức Thái – Ủy viên 
 4. Đỗ Đình Cường – Ủy viên 
 5. Nguyễn Duy Minh – Ủy viên 

Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí:

 1. Phùng Trung Nghĩa – Chủ nhiệm 
 2. Ngô Mạnh Tưởng – Thành viên
 3. Phạm Văn Ngọc – Thành viên
 4. Nguyễn Hiền Trinh – Thành viên

Một số chỉ tiêu chính đề ra trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025

– 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– 100% chi bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng bộ nhà trường đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ liên tục các năm trong nhiệm kỳ.

– Quy mô đào tạo đến 2025: 6.000 sinh viên, học viên. Trong đó, có 150 – 200 sinh viên, học viên quốc tế.

– Cuối nhiệm kỳ thực hiện hoàn thành đánh giá ngoài theo chuẩn quốc tế AUN-QA 40% chương trình đào tạo; trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo chu kỳ mới.

Thực hiện 02-05 chương trình hợp tác, dự án quốc tế, đề tài Nghị định thư.

– Trong giai đoạn 2020-2025: Có 3-5 phát minh sáng chế, sở hữu trí tuệ; giành được 30-40 giải thưởng KHCN cấp quốc gia; có tối thiểu 600 bài báo, trong đó 200 bài báo quốc tế: (70 bài ISI, Scopus); 400 bài Quốc gia; có tối thiểu 10 đề tài cấp Bộ, 20 đề tài cấp đại học; 150-200 đề tài cấp cơ sở và 200 đề tài cấp sinh viên; trên 250 đề tài của sinh viên tham gia các cuộc thi khoa học công nghệ, sáng tạo, khởi nghiệp.

– Xây dựng 3 CTĐT chất lượng cao/trọng điểm/mũi nhọn/liên kết nước ngoài đạt chuẩn khu vực, tương đương quốc tế.

– Đến năm 2025, tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ TS đạt trên 25%.Thành lập mới từ 02 – 03 đơn vị.

– Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ và nâng cao đời sống CBVC; đảm bảo đầy đủ, kịp thời các khoản chi lương, phụ cấp và các chế độ chính sách cho CBVC; thu nhập bình quân/người hằng năm tăng tối thiểu 10%.

2021

Chia sẻ: