Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản: Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

 1. Quy định Quản lý các hoạt động HTQT của ĐHTN tải về
 2. Quyết định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của ĐHTN tải về
 3. Quy định trách nhiệm của các Ban chức năng trong quản lý chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của ĐHTN tải về
 4. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tải về
 5. Quyết định ủy quyền ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đồi tác nước ngoài tải về
 6. Quyết định ban hành quy định phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự của Đại học Thái Nguyên tải về
 7. Ủy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc nhập cảnh cho người nước ngoài tải về
 8. Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài làm việc tại Đại học Thái Nguyên tải về
 9. Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Thái Nguyên tải về
 10. Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp Định) học tập tại Việt Nam tải về
 11. Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng tài trợ của nước ngoài cho Đại học Thái Nguyên tải về
 12. Quyết định ban hành Quy định tạm thời về liên kết đào tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên tải về

 

2021

Chia sẻ: