Mẫu biểu

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Khảo thí và ĐBCLGD

 1. Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi (Tự luận) tải về
 2. Mẫu đề thi tự luận tải về
 3. Mẫu đáp án đề thi tự luận tải về
 4. Cấu trúc định dạng – Trắc nghiệm (Hướng dẫn XD ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm máy) tải về
 5. Ma trận kiến thức – Trắc nghiệm tải về
 6. Bảng trọng số – Trắc nghiệm tải về
 7. Mẫu đề thi vấn đáp tải về
 8. Mẫu đơn phúc khảo thi hết học phần tải về
 9. Mẫu đơn phúc khảo thi tốt nghiệp tải về
 10. Biểu mẫu báo cáo thực hiện quy chế Ba công khai tải về
 11. Mẫu thống kê kết quả học tập của sinh viên theo học kỳ tải về

2021

Chia sẻ: