Mẫu biểu

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Pháp chế

1. Mẫu phiếu đề nghị thẩm định: Tải về 2. Mẫu phiếu kiểm tra văn bản quản lý nội bộ: Tải về 3. Mẫu phiếu kiếm tra văn bản quản lý nội bộ có dấu hiệu trái pháp luật: Tải về 4. Mẫu phiếu rà soát...

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Công tác HSSV

Đơn đề nghị bảo lưu kết quả học tập tải về Đơn đề nghị bảo lưu kết quả thi tuyển tải về Đơn đề nghị cấp lại thẻ sinh viên tải về Đơn đề nghị chuyển lớp tải về Đơn đề nghị chuyển ngành tải...

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Hành chính

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Hành chính, văn thư lưu trữ: 1. Nghị quyết HC1 – NQ. Tải về 2. Quyết định (quy định trực tiếp) HC2 -QĐTT. Tải về 3. Quyết định (quy định gián tiếp) HC3 -QĐGT. Tải về 4....

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Đào tạo

Bản đăng ký dồ án, khóa luận tốt nghiệp tải về Đề cương đồ án, khóa luận tốt nghiệp tải về Báo cáo tiến độ làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp tải về Biên bản duyệt đồ án của bộ môn tải về Phiếu...

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Pháp chế

Các biểu mẫu thường dùng thuộc lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế: 1. Mẫu phiếu đề nghị thẩm định. Tải về 2. Mẫu phiếu kiểm tra văn bản quản lý nội bộ. Tải về 3. Mẫu phiếu kiếm tra văn bản quản lý nội bộ...

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Đơn xin nghỉ thai sản tải về Đơn xin nghỉ phép tải về Đơn xin nghỉ dưỡng sức, phục hồi SK tải về Bản kiểm điểm cá nhân tải về Biên bản họp xét cán bộ tải về Đơn xin chấm dứt hợp đồng làm...

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Khảo thí và ĐBCLGD

Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi (Tự luận) tải về Mẫu đề thi tự luận tải về Mẫu đáp án đề thi tự luận tải về Cấu trúc định dạng – Trắc nghiệm (Hướng dẫn XD ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm máy)...