Mẫu biểu

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

 1. Công văn v/v đề nghị nhập cảnh cho khách nước ngoài tải về
 2. Tờ khai đề nghị cấp thi thực, gia hạn tạm trú tải về
 3. Báo cáo đoàn vào tải về
 4. Báo cáo đoàn ra tải về
 5. Báo cáo công tác nước ngoài tải về
 6. Báo cáo kết quả học tập tải về
 7. Đơn xin phỉ phép cho sinh viên nước ngoài tải về
 8. Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Bộ tải về
 9. Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Cơ sở tải về
 10. Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Đại học tải về
 11. Các biểu mẫu đối với đề tài KHCN cấp Sinh viên tải về
 12. Mẫu Danh sách cử CBGV đi tham dự Hội thảo tải về

2021

Chia sẻ: