Mẫu biểu

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

 1. Đơn xin nghỉ thai sản tải về
 2. Đơn xin nghỉ phép tải về
 3. Đơn xin nghỉ dưỡng sức, phục hồi SK tải về
 4. Bản kiểm điểm cá nhân tải về
 5. Biên bản họp xét cán bộ tải về
 6. Đơn xin chấm dứt hợp đồng làm việc/lao động tải về
 7. Phiếu đánh giá, phân loại viên chức hợp đồng lao động tải về
 8. Đơn và thủ tục xin đi NCS/học Tiến sĩ tải về
 9. Đơn và thủ tục xin đi học Thạc sĩ tải về
 10. Đơn xin đi học tập trung tải về
 11. Đơn xin điều chỉnh hệ số lương tải về
 12. Báo cáo và thủ tục xin gia hạn học tập/công tác tải về
 13. Giấy xác nhận thanh toán với các đơn vị tải về

2021

Chia sẻ: