Đào tạo

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra 2017

Triển khai kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng năm 2017 của Đại học Thái Nguyên, ngày 14/5/2017 Trường ĐH CNTT&TT đã tiến hành tổ chức đánh giá chất lượng sinh viên trước khi tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra của 02 chương trình...

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K11 và K12

Sáng ngày 17/6/2017, tại Hội trường Thư viện đa chức năng, Trường ĐH CNTT&TT đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, tặng giấy khen cho các sinh viên có thành tích...

Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp 2015

Thực hiện kế hoạch đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015, Đại học Thái Nguyên đã lựa chọn ngẫu nhiên các sinh viên năm cuối thuộc ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin của Trường Đại học Công...