Đào tạo

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018

Triển khai kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018, ngày 13/5/2017,Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức đánh giá chất lượng sinh viên theo chuẩn đầu ra của 02 ngành: ngành Công...

Lễ ký kết hợp tác giữa ICTU với EDX

Sáng ngày 8/3, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa nhà trường với Tập đoàn EDX nhằm phối hợp đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực Thương mại điện tử. Tham...

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra 2017

Triển khai kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng năm 2017 của Đại học Thái Nguyên, ngày 14/5/2017 Trường ĐH CNTT&TT đã tiến hành tổ chức đánh giá chất lượng sinh viên trước khi tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra của 02 chương trình...

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K11 và K12

Sáng ngày 17/6/2017, tại Hội trường Thư viện đa chức năng, Trường ĐH CNTT&TT đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, tặng giấy khen cho các sinh viên có thành tích...