Giới thiệu

THƯ NGỎ CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Thưa Quý vị và các bạn! Ngày 14 tháng 12 năm 2001 là một ngày lịch sử trọng đại đầy ý nghĩa đối với toàn thể viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Ngày này 20 năm...