Giới thiệu

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Công tác Học sinh sinh viên được thành lập theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN Ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng Công tác chính trị –...

Phòng Khoa học – công nghệ và Hợp tác Quốc tế

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 749/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là (1) Phòng...

Phòng Đào tạo

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (Tiền thân là Phòng Đào tạo – KH&QHQT thuộc Khoa CNTT được thành...

Khoa Nghệ thuật và Truyền thông

1. Lịch sử hình thành: Nghệ thuật và Truyền thông tiền thân là bộ môn Truyền thông đa phương tiện, trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin& Truyền thông – Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo quyết định số 802/QĐ-ĐHTN ngày...

Khoa Khoa học cơ bản

1. Lịch sử hình thành: Khoa Khoa học cơ bản tiền thân là Bộ môn Khoa học cơ bản trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin- Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo QĐ số 87/QĐ-TCCB ngày 09/02/2006. Các thầy cô thế hệ lãnh...

Khoa Kinh tế và Quản trị

1. Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Kinh tế và Quản trị được thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHTN, ngày 11/08/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở Bộ môn Hệ thống Thông tin kinh tế được thành lập...

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

1. Lịch sử hình thành và phát triển: Khoa Công nghệ Tự động hóa tiền thân là Bộ môn Công nghệ điều khiển tự động, được thành lập theo quyết định số 610/QĐ- TCCB ngày 27/09/2006 của Giám đốc ĐHTN với nhiệm vụ được giao...

Khoa Công nghệ thông tin

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiền thân có 04 bộ môn: Khoa học Máy tính, Công nghệ Phần mềm, Kỹ thuật Máy...

Ban giám hiệu

Các thành viên trong BGH Phân công nhiệm vụ PGS.TS Phùng Trung Nghĩa Hiệu trưởng Email: ptnghia@ictu.edu.vn   – Lãnh đạo, chỉ đạo chung các hoạt động của trường. – Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài...

Sơ đồ tổ chức

1. Đảng bộ – Xem chi tiết 2. Hội đồng trường – Xem chi tiết 3. Ban giám hiệu – Xem chi tiết