Giới thiệu

Khối ngành Công nghệ Thông tin

Ngành Công nghệ thông tin Ngành Hệ thống thông tin Ngành Khoa học máy tính Ngành Kỹ thuật phần mềm Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu  An toàn thông tin Trí tuệ nhân tạo vào dữ liệu lớn  

Liên hệ

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên Email: contact@ictu.edu.vn Số điện thoại : 02083 846 254 Website: http://www.ictu.edu.vn Facebook: https://www.facebook.com/ictu.vn Địa chỉ: Quyết Thắng, đường Z115, Thành phố Thái Nguyên. PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC Email:...

Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và đào tạo theo nhu cầu

1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và đào tạo theo nhu cầu (Tên viết tắt tiếng Anh: IFT ) được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ...

Trung tâm Phát triển phần mềm

Thông tin liên hệ: – Điện thoại: (+84) 0855 891 892 – Email: ttpm@ictu.vn – Website: https://ictu.vn 1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Phát triển phần mềm được thành lập theo Quyết định số 200/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 01/09/2011 của Hiệu trưởng Trường...

Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên

1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên (tiền thân là Trung tâm Tuyển sinh và Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) được thành lập theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 20/03/2018 và được...

Phòng Quản lý cơ sở vật chất

1. Lịch sử hình thành và phát triển Tiền thân của Phòng Quản lý Cơ sở vật chất thuộc Trường Đại học CNTT&TT là Phòng Quản trị – Phục vụ được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04/03/2013 của Giám đốc Đại học...

Phòng Hành chính – Tổ chức

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Hành chính – Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng Tổng hợp được thành lập theo...

Phòng Kế hoạch – Tài chính

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Kế hoạch – Tài chính (tiền thân là bộ phận Kế hoạch – Tài chính thuộc phòng Tổng hợp, nay là Phòng Hành chính – Tổ chức) được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 2011...

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Khảo thí&ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 748/QĐ-ĐHTN ngày 4 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng TT,KT&ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 482/QĐ-TCCB...