Văn bản quản lý nội bộ

Các văn bản quản lý nội bộ: Lĩnh vực Công tác HSSV

 1. Quy định chi tiết quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV tải về
 2. Quyết định ban hành quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tải về
 3. Quyết định ban hành quy định tổ chức, đánh giá hoạt động ngoại khóa cho sinh viên chính quy tải về
 4. Quyết định ban hành quy định cấp phát và sử dụng thẻ sinh viên đối sới sinh viên trng thời gian học tập, rèn luyện tải về
 5. Quyết định ban hành quy định mặc đòng phục, lễ phục đối với sinh viên tải về
 6. Quyết định ban hành quy định về học bổng đối với sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông tải về
 7. Quyết định ban hành Quy trình phối hợp với gia đình người học của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông tải về
 8. Quyết định ban hành Quy định về công tác chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông tải về
 9. Quyết định ban hành đề án “Chuyển đổi mô hình giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông giai đoạn 2022-2025” tải về 
 10. Quyết định ban hành Quy định quản lý phôi bằng và cấp phát văn bằng giáo dục đại học của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông tải về
 11. Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung quy định về học bổng đối với sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông tải về

2021

Chia sẻ: