Văn bản quản lý của cơ quan chủ quản

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

Nghị định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật tải về Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục tải về Thông tư Hướng dẫn suất chi đào tạo cho LHS Lào...

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Khảo thí & ĐBCLGD

V/v Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tải về Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học tải về V/v Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người...

Các văn bản pháp quy: Lĩnh vực Quản lý CSVC

Thông tư số 123 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tải về Thông tư số 89 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tải về Thông tư số 139 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tải về Thông tư số 39 của Bộ trưởng Bộ Tài...