Văn bản, biểu mẫu

Các văn bản nội bộ: Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

Quyết định v/v ban hành Tiêu chí thi đua nội bộ Trường ĐH CNTT&TT tải về Quyết định v/v ban hành Quy định về đánh giá phân loại đơn vị để sử dụng kinh phí khuyến khích chất lượng công việc của Trường ĐH CNTT&TT...

Các biểu mẫu thường dùng: Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Đơn xin nghỉ thai sản tải về Đơn xin nghỉ phép tải về Đơn xin nghỉ dưỡng sức, phục hồi SK tải về Bản kiểm điểm cá nhân tải về Biên bản họp xét cán bộ tải về Đơn xin chấm dứt hợp đồng làm...